Agencja opiekunek

Agencja opiekunek

Jak rozpoznać uczciwe agencje?

W ostatnim roku można zauważyć więcej ofert pracy dla opiekunek osób starszych z krajów poza Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że w większości przypadków odbywa się to jednak bez zachowania odpowiednich formalności. Warunkiem koniecznym na przykład dla obywatela Ukrainy jest posiadanie wizy i zgody na wykonywanie pracy za granicą. Zatrudnianie opiekunów z krajów spoza UE to tylko jeden z możliwych sposobów na ominięcie systemu w celu obniżenia kosztów wynagrodzeń opiekunów i opiekunek.

Skąd duże różnice w wynagrodzeniach dla opiekunek?

Opiekunki są często zaskoczone wyraźnymi różnicami w zarobkach u różnych agencji. Dlaczego, skoro wszystkie agencje opiekunek reklamują się, że zatrudniają swoich opiekunów legalnie i zapewniają im uczciwe warunki? Skąd mogę wiedzieć, czy dana agencja opiekunek rzeczywiście zatrudnia zgodnie z prawem? Czy to naprawdę najlepsza decyzja, aby przy wyborze agencji kierować się wyłącznie zarobkami? W tym artykule wyjaśnimy Ci, jakie sprytne triki stosuje się przy zatrudnianiu personelu do opieki nad seniorami, aby obniżyć koszty.

Agencja opiekunek. Przegląd różnych modeli wynagrodzeń

Opiekunki z Ukrainy oraz innych krajów spoza UE poniżej płacy minimalnej

Polskie opiekunki z racji wieloletniego doświadczenia i znajomości języka są przodowniczkami w branży opiekuńczej w Niemczech. A co za tym idzie, są świadome swoich kompetencji i mają prawo do wyższych wynagrodzeń. Dlatego też agencje szukając oszczędności, coraz częściej zwracają się do opiekunów z Ukrainy lub innych krajów spoza UE. Z racji tego, że nie ma jasno określonego modelu zatrudniania Ukrainek w Niemczech, oficjalny system jest obchodzony poprzez zameldowanie opiekunek w Polsce, aby następnie te mogły zostać oddelegowane do Niemiec jako polskie pracownice. Nadużycia systemu gwałtownie wzrosły od początku wojny i rosnącej liczby ukraińskich uchodźców w Polsce. Wykorzystywana jest desperacja Ukrainek, zawierane są surowe, niewiążące kontrakty, a pensje są znacznie poniżej płacy minimalnej.

Zatrudnienie na warunkach niemieckich – Midijob

Innym sposobem na utrzymanie niskich kosztów wynagrodzeń dla pracowników opieki jest zarejestrowanie pracowników w Niemczech, w ramach pracy na tak zwany Midijob. Z racji tego, że ta forma zatrudnienia to tylko 20-30 godzin tygodniowo to tylko ta część podlega oskładkowaniu (około 500 euro). Wiele opiekunek i opiekunów nie wie, że pozostała część wynagrodzenia netto wypłacana jest w formie ryczałtów za granicą, za które nie są odprowadzane żadne składki. Ten model wynagradzania jest szczególnie perfidny, ponieważ opiekunom sugeruje się rejestrację w niemieckim systemie emerytalnym. Opiekunowie nie mają często świadomości, że faktycznie opłacane składki ubezpieczeniowe są bliskie zeru.

Rejestracja w Polsce i wynagradzanie na podstawie ryczałtów zagranicznych

Ten model jest bardzo podobny do modelu Midijob, z tą różnicą, że składki emerytalne są odprowadzane w Polsce. Również tutaj mówimy raptem o kilku godzinach pracy tygodniowo, które są odpowiednio zarejestrowane i opłacane. Pozostała część wynagrodzenia netto jest wypłacana za pośrednictwem ryczałtów za granicą, które nie podlegają oskładkowaniu. Wygląd tego modelu jest tym bardziej mylący, że wynagrodzenie netto pracowników często może być powyżej średniej. Podobnie jak we wspomnianych modelach, wiele opiekunek i wielu opiekunów nie sprawdza dokładne swoich składek na fundusze emerytalne, co daje im złudne poczucie bezpieczeństwa na przyszłość.

W jaki sposób opiekunowie są opłacani w SunaCare?

SunaCare przywiązuje dużą wagę do uczciwości zatrudnienia i wynagrodzenia personelu. Gwarantujemy nie tylko godziwe wynagrodzenie netto, ale również odpowiednią wysokość odprowadzanych składek emerytalnych.

Daniel Schlör, dyrektor zarządzający SunaCare GmbH, jest także przewodniczącym stowarzyszenia opieki domowej i pielęgniarskiej (VHBP). Stowarzyszenie jest obecnie mocno zaangażowane w wykrywanie i zapobieganie prawnie nieczystym praktykom na rynku. Członkowie, którzy nie postępują uczciwie, zostali już wykluczeni ze stowarzyszenia.

Jak rozpoznam uczciwe agencje pracy w opiece?

Jak wspomniano na początku artykułu, radzimy nie opierać wyboru agencji pracy wyłącznie na najwyższych wynagrodzeniach netto. Jeśli chcesz mieć pewność, że wynagrodzenie będzie adekwatne do pracy, zapytaj agencję konkretnie o zastosowany model, a w szczególności o wysokość odprowadzanych składek emerytalnych. Składki powinny być opłacane co najmniej na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w Polsce! Tak jak robi to Agencja opiekunek SunaCare.