Jakie są obowiązki opiekunki osób starszych w Niemczech?

Opieka osób starszych

Pracując w opiece w Niemczech trzeba oczywiście mieć na uwadze wszystkie obowiązki opiekunki osób starszych. Ale również warto wiedzieć czego nie należy robić. Nawet jeśli prosi o to podopieczny lub jego rodzina.

Praca opiekunów w Niemczech polega na pomaganiu im w pracach domowych i codziennym funkcjonowaniu. Opiekunki i opiekunowie wykonują więc mnóstwo zwykłych, domowych prac jednocześnie pomagając podopiecznym w codziennej higienie i spożywaniu posiłków oraz podczas wyjść do lekarza czy na spacer. Szczegóły zależą, oczywiście, od stanu zdrowia i kondycji seniora.

W przypadku osób po udarze lub z demencją, sytuacja bywa odmienna. Tacy podopieczni mogą być nie tylko niepełnosprawni fizycznie, ale nawet bez kontaktu. Wtedy oczywiste wydaje się, że oprócz mycia, karmienia, ubierania seniora oraz gotowania mu posiłków i sprzątania mieszkania. Rolą opiekunki lub opiekuna jest także podawanie leków czy zmiana opatrunków. W praktyce sprawa jest jednak bardziej skomplikowana.

W ofercie pracy – Opieka Niemcy

Zakres obowiązków, które wykonywać ma opiekun, powinien być wyszczególniony w ofercie pracy. To bardzo ważne, bo osoby decydujące się na pracę w tym charakterze mają różne preferencje. Są wśród nich takie, które są gotowe podjąć się opieki nad seniorami w bardzo ciężkim stanie, są i takie, dla których jest to zbyt wielkie wyzwanie.

Zakres obowiązków powinien być jednak dostosowany nie tylko do potrzeb podopiecznego oraz preferencji opiekuna, ale też zgodny z niemieckim prawem. A jest ono restrykcyjne w kwestii czynności medycznych, które może wykonywać opiekun bez kierunkowego wykształcenia.

Czego nie wolno opiekunce osób starszych?

Niemieckie przepisy mówią wprost, że osoby nie będące wykwalifikowanymi opiekunami, nawet jeśli mają wykształcenie pielęgniarskie zdobyte w Polsce, nie mogą:

  • dawkować i podawać leków przepisanych przez lekarza,
  • wykonywać iniekcji i innych zastrzyków, podłączać kroplówek i cewników (odstępstwo od tej zasady zrobiono jedynie dla odpowiednio przygotowanych zastrzyków przeciwzakrzepowych i stosowanych w leczeniu cukrzycy, jednak nawet w tych przypadkach niezbędny jest uprzedni odpowiedni instruktaż ze strony personelu medycznego),
  • zmieniać opatrunków.

Te obostrzenia wprowadzono z uwagi na bezpieczeństwo osób chorych. Przyjęto, że nawet właściwie wykonany zastrzyk czy zmiana opatrunku, mogą wywołać nieprzewidzianą reakcję organizmu podopiecznego. Może przyczynić się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Z pomocą Pflegedienst

Z tego powodu czynności te wykonywać mogą wyłącznie osoby wykształcone według niemieckich standardów dla zawodów medycznych. Pracują one w Pflegedienst, czyli niemieckich służbach medycznych. Ich rolą jest przyjście do osoby wymagającej specjalistycznej pomocy i zmienienie opatrunku, podanie zastrzyku, wymienienie cewnika, pielęgnacja rany stomijnej czy wykonanie trudniejszych zadań z zakresu higieny ciała u osób leżących. Oznacza to, że pracownicy Pflegedienst pomagać będą także wówczas, gdy senior jest pod stałą opieką innych osób, w tym opiekunów z Polski.   

Co więc można opiekunowi osób starszych?

Co więc opiekunki i opiekunowie mogą robić nie mając wykształcenia zgodnego z niemieckimi standardami? Mogą dbać o dom, utrzymując go czystości, robiąc pranie i zakupy. Są w stanie przygotowywać posiłki i napoje dla podopiecznego, dbając o zbilansowaną dietę, dostosowaną do stanu zdrowia seniora. Mogą pomagać w spożywaniu tych posiłków, także przez sondę, jeśli mają zezwolenie osoby bliskiej, na przykład dzieci seniora. Mogą pomagać podopiecznemu w przemieszczaniu się, a więc we wstawaniu, chodzeniu, siadaniu. Powinni organizować jego czas wolny: spotkania i wyjścia, także wspierać go w inny sposób w realizowania jego zainteresowań. W ich obowiązkach znaleźć się mogą także czynności z zakresu pielęgnacji ciała, takie jak mycie, czesanie, golenie, czyszczenie zębów i paznokci oraz ubieranie się i wypróżnianie. W tym kontekście z premedytacją nie wymieniono obcinania paznokci – w przypadku diabetyków, zwłaszcza z tzw. stopą cukrzycową, tego typu zabiegi wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

A co z lekami?

Ponieważ pod pieczą opiekunów znajdują się zwykle osoby stosujące jakieś leki, pozostaje nam jeszcze odpowiedź na pytanie: Co z lekami? Czy można je podawać podopiecznym, czy nie można? Odpowiedź jest prosta. Można nadzorować ich przyjmowanie, nie można natomiast dawkować i podawać leków.

Lekarz w razie wątpliwości

Ponieważ przepisy niemieckie są tak restrykcyjne, w razie wszelkich wątpliwości, warto szukać pomocy. Wątpliwości wyjaśnić może lekarz prowadzący, do którego można zwrócić się o wydanie jednoznacznych, pisemnych instrukcji z zakresu postępowania wobec podopiecznego.