Karta EKUZ – Poradnik

EKUZ

Większość z nas nie lubi urzędowych druków, formularzy i ankiet, nie rozumie urzędniczego języka. Dotyczy to także osób wyjeżdżających do pracy w opiece w Niemczech. Potrzeba wypełnienia EKUZ i formularza A1 bywa więc dla nich mordęgą. Na szczęście firma SunaCare, organizująca pracę dla polskich opiekunek i opiekunów, wypełnienie tych dokumentów bierze na siebie.

Oczywiście, można wyjechać za granicę nie zważając na żadne formalności, uważając, że niepotrzebne nam żadne ubezpieczenie, jednak nawet osoby wybierające się na krótką zagraniczną wycieczkę rzadko już tak postępują. Dla osób podejmujących pracę w opiece w Niemczech ubezpieczenie stało się natomiast oczywistością. Bierzemy bowiem pod uwagę, że może się nam tam coś przydarzyć. Wypadek, choroba czy pogorszenie stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą, czyli coś, co wymagać będzie pomocy medycznej i wiązać się z kosztami.

Potrzebne są dokumenty

Czasem są to koszty niewielkie, które – od biedy – dalibyśmy radę przełknąć, czasem jednak niebotyczne. Stąd wzięła się popularność ubezpieczeń, czyli odkładania niewielkich kwot do wspólnej kasy, by w razie czego potrzebujący mogli z niej zostać wsparci.

W przypadku czasowej pracy poza granicami swojego kraju, sprawy są nieco bardziej skomplikowane, bo – upraszczając – do innej kasy odprowadza się składki, z innej w razie potrzeby korzysta. Dlatego potrzebne były porozumienia, dzięki którym zachowujemy prawa do opieki medycznej nawet pracując w jednym kraju, a płacąc składki w innym. Potrzebne są tylko odpowiednie dokumenty, poświadczające fakt ubezpieczenia.

Po pierwsze – EKUZ

Najważniejsza jest EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ta nazwa doskonale wyjaśnia, po co nam ten dokument: potrzebujemy go, by móc korzystać bezpłatnie z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. EKUZ jest dowodem, że taka opieka nam przysługuje.

Nie tylko w Niemczech

Z uprawnienia tego korzystać możemy we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Co oczywiste, EKUZ umożliwia więc dostęp do bezpłatnej pomocy medycznej w Niemczech. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko tam. Zdarzy się przecież może niektórym opiekunkom lub opiekunom wyjazd zagraniczny (z Niemiec) z podopieczną czy podopiecznym. Dzięki EKUZ nie trzeba się martwić o ewentualną, niezbędną opiekę medyczną w przypadku wyjazdu do takich krajów, jak Austria, Belgia czy Czechy, ale też Francja czy Hiszpania, Norwegia i Szwajcaria.

Za darmo

EKUZ wydawana jest za darmo. By ją otrzymać wystarczą trzy kroki: złożenie wniosku, podpisanie dokumentu oraz odebranie karty. Po wniosek nie trzeba nigdzie jeździć, bo jest dostępny na stronie internetowej NFZ. Po wypełnieniu i podpisaniu, wysłać go można do właściwego oddziału NFZ mailem, faksem, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, pocztą, można też zawieźć go do NFZ.

Nie ma obowiązku, ale…

Wyrobienie EKUZ nie jest obowiązkowe, jednak wsparcie które daje i – w razie potrzeby – pomoc, którą zapewnia, warte są odrobiny wysiłku poświęconego na formalność. Nie jest on zresztą częsty: w przypadku osób zatrudnionych, ale też prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, rencistów, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członków rodzin tych osób – a każda z nich może przecież podejmować pracę w opiece w Niemczech – karta ważna jest 12 miesięcy. SunaCare, jako firma organizująca pracę polskich opiekunek i opiekunów u seniorów w Niemczech, sama załatwia te formalności, w imieniu swoich pracowniczek i pracowników. Chcąc podjąć pracę nie trzeba więc niczego w tej kwestii robić.

Nie w celu leczenia

Opiekunka lub opiekun seniorów w Niemczech korzystać mogą dzięki EKUZ bezpłatnie z placówek ochrony zdrowia mających umowę z kasą chorych. W przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego, udając się do lekarza trzeba przedstawić EKUZ i dowód tożsamości. Lekarz skopiuje EKUZ i poprosi o wypełnienie druku 81, który jest w języku polskim. Należy w nim podać między innymi planowany czas pobytu w Niemczech. Niezbędne jest też oświadczenie, że nie przyjechało się do Niemiec w celu otrzymania leczenia – EKUZ nie obejmuje bowiem planowanych zabiegów chirurgicznych czy założenia plomb w zębach z lepszych materiałów.

COVID-19 również

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób wybierających się do pracy w charakterze opiekunek i opiekunów w Niemczech ma obawy, czy w razie choroby, EKUZ zapewni pokrycie kosztów leczenia COVID-19. Odpowiedź jest jednoznaczna – tak. Dzieje się tak ponieważ EKUZ ma za zadanie zagwarantować bezpłatne korzystanie z podstawowej opieki medycznej, czyli podejmowanej dla ratowania zdrowia i życia. Dlatego pomoc laboratoryjna i hospitalizacja w razie zachorowania na COVID-19, zaliczane są do procedur objętych EKUZ.

Po drugie – A1

Formularz A1 jest mniej znany do EKUZ, jednak i on jest niezbędny, gdy chce się bezpiecznie wyjechać do pracy w opiece w Niemczech. Jest to dokument wystawiany przez oddział ZUS właściwy dla pracodawcy, w którym ZUS potwierdza, że pracownik oddelegowany do pracy za granicą objęty jest krajowym systemem zabezpieczenia społecznego. Innymi słowy – że wszystkie składki związane z jego krajowym ubezpieczeniem są opłacane. Dokument ten jest wystawiany maksymalnie na 24 miesiące, stanowiąc jednocześnie podstawę do wystawienia EKUZ przez NFZ.