Kontakt z seniorem słabo słyszącym

Kontakt z seniorem słabo słyszącym

Jak opiekować się osobą starszą niedosłyszącą?

Problemy ze słuchem są bardzo powszechną dolegliwością, która dotyka osoby starsze. Ich wystąpienie często komplikuje pracę osób sprawujących nad nimi opiekę. Jednakże istnieją skuteczne sposoby na to, aby radzić sobie w takiej sytuacji i komunikować się z osobą niedosłyszącą. Należy przy tym uzbroić się w cierpliwość, empatię oraz zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Zatem w jaki sposób nawiązać kontakt z seniorem słabo słyszącym?

Przyczyny niedosłuchu u osób starszych

Wraz z wiekiem pojawiać się zaczynają różnego rodzaju problemy zdrowotne, które stanowią naturalną konsekwencję procesu starzenia się organizmu. U osób w podeszłym wieku często pojawiają się problemy ze słuchem, które mogą znacząco utrudniać komunikację z seniorem jego opiekunom.

Przyczyn wystąpienia schorzenia jest wiele, w tym przede wszystkim stres, nadmierny hałas, a także czynniki genetyczne, które predysponują do wystąpienia niedosłuchu starczego. Niedosłuch u osób starszych postępuje stopniowo i ma tendencję do nasilania się. W pierwszym etapie choroby seniorzy skarżą się na pogarszającą słyszalność tonów wysokich. W tym przypadku warto zrobić badania, które umożliwią wykrycie problemów ze słuchem, aby móc odpowiednio opiekować się seniorem. U osób niesłyszących często pojawiają się problemy z komunikacją, co może utrudniać jej funkcjonowanie w codziennym życiu i w społeczeństwie. Część osób słabo słyszących może również mieć z tej przyczyny pogorszone samopoczucie, a nawet popadać w depresję. Z tej przyczyny warto wiedzieć, w jaki sposób opiekując się osobą starszą z niedosłuchem nawiązać z nią kontakt.

Opieka nad osobą starszą niedosłyszącą – najważniejsze zasady

Skuteczna komunikacja z podopiecznym to klucz do sukcesu w opiece osób starszych. Sporym utrudnieniem na drodze do nawiązania kontaktu, a przy tym dobrych relacji z seniorem, jest wada słuchu podopiecznego. Z tej przyczyny warto poznać kilka najważniejszych zasad, które pomogą w wypracowaniu odpowiednich metod komunikacji, nawet jeśli pracujemy z osobą niedosłyszącą.

Najważniejszymi cechami, jakie powinna posiadać opiekunka osób starszych, są cierpliwość i empatia. I dokładnie tego oczekiwać należy w przypadku współpracy z seniorem, który ma problemy ze słuchem. Każde nerwowe, niecierpliwe zachowanie wobec podopiecznego może przynieść negatywne skutki, w tym zamknięcie się w sobie i unikanie kontaktu. Warto również podejść do osoby z niedosłuchem w sposób empatyczny, wczuwając się w jego sytuację. Często problemy ze słuchem powodują wycofanie, a także bunt i sprzeciw wobec metod leczenia, w tym stosowania aparatu słuchowego. W tym zakresie nie warto wywierać nacisków, za to spróbować skorzystać z różnych dostępnych środków komunikacji.

Przede wszystkim należy skupić się na komunikacji niewerbalnej, czyli porozumiewaniu się z seniorem bez użycia słów. Dobrze jest włączyć odpowiednią gestykulację, mimikę twarzy, kontakt fizyczny, spojrzenie czy postawę ciała. Podczas przekazywania osobie niedosłyszącej informacji warto znajdować się możliwie najbliżej niej, a słowa artykułować w wyraźny, głośny i powolny sposób. Może być to pomocne dla seniora w odczytywaniu wyrazów z ruchu ust opiekuna. Tego rodzaju rozwiązania pozwolą na odbieranie rozmowy przez osobę borykającą się z niedosłuchem jako znacznie mniej stresującą.

Jak skutecznie kontaktować się z seniorem niedosłyszącym?

Kontakt z niedosłyszącym seniorem najłatwiej nawiązać poprzez wdrożenie kilku istotnych zasad:

  • Komunikacja powinna opierać się na niewerbalnych elementach – ustalonym kodzie, języku migowym, gestykulacji, mimice twarzy, spojrzeniach, postawie ciała.
  • Mówiąc do seniora z niedosłuchem należy artykułować słowa wyraźnie, powoli i głośno, aby miał możliwość ich zrozumienia bądź odczytania z ruchu warg.
  • Wymawiane słowa osoby niedosłyszące mogą odczytywać z ruchu ust, dlatego w czasie komunikowania się z nimi warto zwrócić się w ich kierunku i przebywać w dość bliskiej odległości.
  • Najlepszym miejscem do rozmów jest ciche pomieszczenie, w którym komunikacji nie zakłóca działający telewizor, radio czy hałas pochodzący z otoczenia. Mogą one utrudnić dosłyszenie seniorowi wymawianych przez opiekuna słów.
  • Jeśli dany komunikat powtórzony kilkukrotnie nie jest zrozumiany przez podopiecznego, warto podjąć próbę jego zmiany stosując np. łatwiejsze synonimy.
  • Komunikaty warto poprzeć odpowiednią mową ciała, które podkreślą znaczenie słów.
  • Nie krzycz – krzyk nie wzbudza zaufania i nie przyczynia się do zbudowania pozytywnej relacji z podopiecznym.
  • Uzbrój się w cierpliwość, która jest jednym z najistotniejszym elementów we współpracy z osobami niedosłyszącymi.

Liczy się wytrwałość, cierpliwość i empatia

Jeśli myślisz nad pracą w opiece seniorów w Niemczech bierz pod uwagę różne możliwości schorzeń u podopiecznych. Jedną z opcji jest właśnie niedosłuch. Nie jest to jednak przeszkoda nie do pokonania, jednak praca opiekunek osób starszych z niedosłuchem wymaga przede wszystkim uzbrojenia się w cierpliwość, wytrwałość oraz empatię. Konieczne jest konsekwentne i wytrwałe podejmowanie prób nawiązania kontaktu z seniorem. Jeśli nie sprawdzi się jeden sposób, można spróbować czegoś innego np. komunikacji za pomocą słowa pisanego. Wskazówki wymienione w artykule z całą pewnością pomocą w znalezieniu drogi do skutecznej komunikacji z niedosłyszącym podopiecznym.