Nota Prawna

Nota Prawna

Informacje Podstawowe


Podmiotem zarządzającym stroną www.sunacare.pl jest spółka SunaCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „SunaCare”), pod adresem Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801096, posiadająca numer NIP 7010944083 oraz numer REGON 384305360, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.

Kontakt z SunaCare możliwy jest:

listownie na adres: Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, lub
mailowo na adres: info@sunacare.pl.
Ograniczenie odpowiedzialności:
Wszelkie treści publikowane na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sunacare.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

SunaCare dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego funkcjonowania strony www.sunacare.pl. Niemniej jednak SunaCare nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z tej strony, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń, bądź z zakłóceń funkcjonowania systemów informatycznych.

Na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sunacare.pl mogą być umieszczone odnośniki (np. linki) do innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na stronach lub w aplikacjach, do których kierują takie odnośniki (linki), jak również za obowiązujące na tych innych stronach internetowych lub w aplikacjach zasady ochrony danych osobowych i stosowane przez ich administratorów techniczne środki ochrony danych. Sugerujemy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Prawa własności intelektualnej:
Treści publikowane na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sunacare.pl, (w szczególności zdjęcia, grafiki, pliki video, oznaczenia, teksty) mogą być chronione przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej tylko i wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości strony w każdy inny sposób.

Nazwa SunaCare stanowi słowny znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 012172193 oraz w Niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych pod numerem 302012026569 i właścicielem tego znaku jest spółka prawa niemieckiego SunaCare GmbH. Wszelkie oznaczenia graficzne wykorzystujące słowo SunaCare, jak również domeny internetowe zawierające tę nazwę, stanowią niezarejestrowane znaki towarowego chronione na rzecz SunaCare GmbH. SunaCare GmbH przyznało SunaCare prawo do korzystania z tych zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych.