Opieka: problemy psychiczne osób starszych

Problemy psychiczne osób starszych

Zaburzenia psychiczne u osób starszych są jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych w tej grupie wiekowej. Ich występowanie utrudnia pracę opiekunów sprawujących nad nimi pieczę. Mogą mieć różne przyczyny i objawy, a ich wpływ na codzienne życie seniorów może być znaczny. W tym artykule omówimy najczęstsze zaburzenia psychiczne u osób starszych i ich objawy.

Depresja

Depresja jest jednym z najczęstszych problemów psychicznych u osób starszych. Objawy depresji u starszych ludzi mogą być różne od tych u młodszych osób. Starsi ludzie często wykazują mniej emocjonalnych objawów, takich jak smutek czy łzy, a bardziej fizyczne, takie jak bóle ciała czy problemy z trawieniem. Mogą również doświadczać zmniejszonej aktywności, apatii ,utraty apetytu, problemy z pamięcią i skupieniem uwagi oraz zmniejszonej motywacji.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe, takie jak lęk napadowy, fobia społeczna i zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, są częste u osób starszych. Objawy tych zaburzeń mogą obejmować stały lub nieregularny lęk, napady paniki, unikanie sytuacji społecznych lub obsesyjne myśli i rytuały.

Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne

Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne są częstym zaburzeniem psychicznym u osób starszych. Objawy obejmują zmniejszenie funkcji poznawczych, takie jak problemy z pamięcią, myśleniem i rozumieniem, a także zmiany w zachowaniu i osobowości.

Schizofrenia

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które może wystąpić u osób starszych, chociaż jest ono rzadsze w tej grupie wiekowej niż u młodszych osób. Objawy schizofrenii u osób starszych mogą obejmować omamy, urojenia, dezorganizację myślenia i mowy oraz zmiany nastroju i zachowania.

Problemy nocne

Bezsenność – Problemy z zasypianiem, utrzymaniem snu, wczesnym budzeniem się rano i trudnościami w ponownym zaśnięciu są najczęściej występującymi objawami bezsenności u osób starszych.

Bezdechy senny – Senność w ciągu dnia, chrapanie, nagłe budzenie się w nocy i uczucie duszenia są częstymi objawami bezdechu sennego.

Nocne lęki – Ludzie starsi mogą doświadczać nocnych lęków, które sprawiają, że trudno im jest zasnąć lub powrócić do snu po przebudzeniu.

Zaburzenia rytmu snu – Ludzie starsi mogą mieć trudności w utrzymaniu zdrowych nawyków snu, takich jak chodzenie spać i wstawanie o regularnych porach.

Zaburzenia ruchowe podczas snu – Osoby starsze mogą doświadczać zaburzeń ruchowych podczas snu, takich jak chodzenie po pokoju lub bicie głową.

Zespół Diogenesa

Jest to zaniedbanie przez podopiecznego higieny osobistej i kompulsywnym zbieraniem zbędnych przedmiotów.

Podsumowanie

Problemy psychiczne osób starszych są częstym problemem zdrowotnym. W pracy opiekuna osób starszych powinniśmy niepokojące nas symptomy i zmiany osobowości seniora skonsultować z rodziną w celu przeprowadzenia konsultacji lekarskich.