Rekomendacja opiekunki, dowiedz się dlaczego warto?

Rekomendacja opiekunki

Rekomendacja w pracy opiekunki, czyli dowód zaufania

Sąsiadka sąsiadce, kolega koledze, siostra siostrze… Opowiadanie bliskim lub znajomym o swojej pracy, polecenie komuś atrakcyjnego zajęcia może przynieść różne, wymierne korzyści. Szczególnie, gdy polecana jest praca w opiece w Niemczech. Rekomendacja opiekunki przynosi korzyści wszystkim!

Pracując na stałe za granicą, dobrze jest mieć tam kogoś zaprzyjaźnionego, z kim można porozmawiać, kogo można się poradzić. Kogoś bliskiego, dobrze do nas nastawionego, życzliwego. Gdy jest to praca czasowa, na kilka tygodni lub miesięcy, do której po przerwie chcemy jednak powrócić, dobrze jest mieć na swoje miejsce zmienniczkę lub zmiennika, którym można zaufać. Kogoś, z kim można się dogadać w sprawie wypełniania obowiązków, na kogo można liczyć, z kim można wymienić się doświadczeniem.

Gdy chce uściskać dzieci

W przypadku pracy w opiece w Niemczech, jest to tym bardziej niezbędne, gdy chodzi o opiekę długoterminową. Wiadomo, nie da się pracować przez rok czy dwa bez przerwy, jedynie z wolnym od czasu do czasu. Żaden człowiek takiego wysiłku nie zniesie, nie zniesie też braku relaksu, przede wszystkim jednak braku kontaktu z rodziną, dziećmi czy współmałżonkiem. Raz na jakiś czas musi więc wyjechać, odpocząć od pracy, załatwić jakieś sprawy rodzinne lub po prostu uściskać dzieci. Dlatego czasem każda opiekunka i każdy opiekun muszą na trochę opuścić swojego podopiecznego. Jednak nie mogą zostawić go samego. Potrzebny jest wtedy ktoś na zastępstwo.

Dlatego, by po powrocie do Niemiec i do podopiecznego, nie martwić się o to, co tam zastaniemy, warto mieć sprawdzoną zmienniczkę lub sprawdzonego zmiennika. Sąsiadkę z Polski, kuzynkę, koleżankę, znajomą z dawnej pracy. Osobę, z którą dobrze nam się współpracuje, bo współpraca jest bardzo potrzebna między zmiennikami.

Pomóc komuś, kto potrzebuje zajęcia

Polecenie swojego znajomego agencji pośredniczącej w poszukiwaniu opiekunek dla seniorów w Niemczech może mieć jednak zupełnie inne pobótki. Chęć polecenia nie musi wynikać z ułatwienia sobie własnej pracy, ale chęcią pomocy komuś, kto potrzebuje w danej chwili zajęcia.

Takie polecenie czy sugestia są bardzo cenione przez pracodawców. Przyczyna jest oczywista. Osoba, która już jakiś czas współpracuje z agencją opiekunek i jeździ do opieki w Niemczech, jest dla tej agencji osobą wiarygodną i godną zaufania. Taka rekomendacja opiekunki jest cenniejsza od suchych informacji o kandydatce czy kandydacie zamieszczonych w CV. Polecenie potencjalnej pracowniczki lub pracownika, opinia o jej lub jego kompetencjach, o tym jaki to jest człowiek i dlaczego warto go zatrudnić, ma więc inną wartość. Taka opinia, wynikająca z przekonania o rzetelności polecanej osoby, pełna dobrych emocji, które są efektem bliskiej, długiej bądź zażyłej znajomości, ma więc dla pracodawcy wyjątkową wartość.

„Swój człowiek” wskazuje „swojego człowieka” – rekomendacja opiekunki

Podkreśla to agencja SunaCare, która wręcz zachęca osoby przez siebie zatrudnione, do rekomendowania kolejnych osób do pracy. Bo kiedy „swój człowiek” wskazuje „swojego człowieka” jest niemal pewne, że współpraca z agencją ułoży się dobrze, bo praca wykonywana w opiece w Niemczech będzie przebiegała nie tyle należycie, co wyśmienicie.

Takie podejście sprawdza się w praktyce. W SunaCare nie mają wątpliwości, że osoby z polecenia są zwykle doskonałymi opiekunami, mającymi najdłuższe staże w agencji. Potwierdzają te odczucia niemieckie rodziny. Również w ich odczuciu opiekunki lub opiekunowie z polecenia sprawdzają się w tej pracy najlepiej.

By zachęcić osoby pracujące z agencją do rekomendowania swoich znajomych lub krewnych do pracy w opiece w Niemczech SunaCare oferuje nawet niemały ekwiwalent za wskazanie takiej osoby – po przepracowaniu przez osobę poleconą 30 dni, opiekunka czy opiekun ją rekomendujący otrzymują za polecenie 100 euro. Dlatego zastanów się. Jeśli masz podopieczną lub podopiecznego, do którego po przerwie chętnie powrócisz, poleć SunaCare koleżankę, znajomego lub sąsiadkę do pracy. W ten sposób zapewnisz lepszy jej komfort, z drugiej – możliwość dobrego zarobku komuś, kogo lubisz, komu ufasz, kogo cenisz.